Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Велосипедни алеи

Изграждането на мрежата от велосипедни алеи и обслужващи съоръжения е част от политиката на Общината да популяризира алтернативни и екологични начини за транспорт като фактор за създаване на нова градска култура на придвижване. Тя представлява неделима част от интегрирания подход за промяна на модела на придвижване от използването на лични автомобили към екологично чисти превозни средства.

Основен компонент по проекта е изграждането на единна система от велосипедни алеи, обвързани с основните трасета на градската транспортна схема и
осъществяващи обвързаност и комуникация между градското ядро и отделните квартали. В рамките на проекта ще се реализира строителството на мрежа от велоалеи с обща дължина около 60 км. Включваща:

  • Велосипедни маршрути по трасето на Бързата автобусна линия: ЦГЧ, ж.к. "Лазур", ж.к. "Братя Миладинови", кв. "Възраждане", ж.к "Славейков", ж.к. "Изгрев", ж.к. "Зорница", кв. "Акациите", кв. "Победа" и ж.к. "Меден Рудник";
  • Велосипедни маршрути извън трасето на Бързата автобусна линия в обхвата на отдалечените квартали на града: кв. "Сарафово", кв. "Банево", кв. "Минерални бани", кв. "Ветрен", кв. "Крайморие".

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.