Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Наемане на велосипед със SMS

За да разберете как се наема велосипед чрез “SMS”, изберете от ГЛАВНО МЕНЮ на екрана на КИОСКА - БУТОН:

 

⇒ за МОДУЛ “SMS” се ИЗБИРА бутон:

Модул «SMS» за наемане на велосипед не ограничава потребителя на кой мобилен оператор е абонат!

 При наемане на велосипед чрез модул «SMS», потребителя ползва:

 Телефонния си апарат за изпращане на SMSс текстSTART” на номер 13566 и получаване на обратен SMS с „ПЕРСОНАЛЕН 8 цифрен ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД” , който е  необходим за процедурите по отключване на избрания велосипед!

Тъчскрийн монитора, намиращ се на централната управляваща колонка «КИОСК», за да стартира процедурата по наемане на велосипед!

Телефонния си апарат за изпращане на SMS с текст „STOP” на номер 13566,  който е  необходим за процедурите по връщане на избрания велосипед!

 Инструкция за наемане на велосипед чрез модул „SMS

  • Системата позволява, да наемете велосипед чрез плащане на времето, за което желаете да използвате велосипеда, като изпратите SMS.
  • Сумата ще бъде добавена към Вашата месечна фактура от оператора, към който е вашият мобилен номер.

След като сте избрали велосипеда със съответния № на парко-колонка, наемането и връщането на велосипед и заплащането му чрез SMS се извършва през следните стъпки:

 Стъпка №1: Изпращате SMS на № 13566 с текст: START

Забележка:С изпращането на SMS за START, заявявате генерирането на код за активиране на тарифиране при наемането на велосипед.

  

След стъпка №1 получавате персонален идентификационен КОДс SMS от оператора, който въвеждате от екрана на КИОСКА!

Получения КОД за един мобилен номер е валиден 8 (осем) часа и може да се ползва само 8 часа в рамките на едно денонощие!

Стъпка №2:  Избирате от главно меню на ЕКРАНА бутон:„Вземане/Връщане на велосипед с КОД (SMS/POS)“               

Стъпка №3:  В отворилия се прозорец въвеждате получения с SMS, КОД за НАЕМАНЕ.

След въвеждане на КОДА натискате бутон:  <<ПОТВЪРДИ>>

 Забележка:С въвеждането на този КОД на КИОСКА, започва реалното използване на услугата и нейното тарифиране! А на всеки кръгъл час оператора ще Ви таксува и ще Ви изпраща SMS с информация каква сума сте изразходили!

Стъпка №4:  Под екрана за въвъждане на КОД се визуализират наличните свободни велосипеди заключени на  парко-колонки с номера от №1 до №8. От тези бутони може да направите своя избор коя парко-колонка  искате системата да Ви отключи .

С гласово съобщение системата Ви уведомява за отключената                                                              

парко-колонка:

«Вашият велосипед е отключен на колонка № 000. Разполагате с тридесет секунди за вземане на велосипеда!»

  Забележка:Ако в рамките на тези 30 секунди не вземете велосипеда, системата го заключва. Може да въведете отново КОД-а за отключване на велосипеда.

При отключване на велосипеда, парко-колонката ви дава светлинна индикация, че велосипеда е отключен - отгоре светва в жълт цвят.

 Стъпка №5: След приключване на разходката, велосипеда се връща на някоя от велостанциите и се заключва на свободна парко-колонка.

При заключване на велосипеда, парко-колонката ви дава светлинна индикация, че сте го заключили - отгоре светва в син цвят.  

Стъпка №6:Изпращате SMS на № 13566 с текст: STOP!

   

По този начин Вие подавате сигнал към оператора за спиране на тарифирането!

Вашият оператор Ви връща SMS със сумата, която се начислява към вашата месечна фактура, спрямо изразходеното време!

Забележка:Ако НЕ върнете велосипеда в стъпка №5 и НЕ изпратите SMS с текст STOP в стъпка №6, то тарифирането ще продължи и натрупаната сумата ще се начислява към Вашата месечна фактура!

 

Важно:

 

 1) Услугата плащане с SMS от един телефонен номер при наемане на велосипед, може да се ползва еднократно максимум 8/осем/ непрекъснати часа в рамките на едно денонощие (24 часа).

 2) След тези 8 часа е задължително  връщането на велосипеда на най-близката велостанция (защото велосипеда ще бъде обявен за издирване). При невъзможност да върнете велосипеда в рамките на времето посочено в SMS от Вашия мобилен оператор задължително се свържете с оператор на тел: 07001 1356 или тел:1356 - Денонощно  (разговора се тарифира според абонаметния план на клиента).

3) Ако желаете отново да наемете велосипед в рамките на същото денонощие, в което сте ползвали услугата SMS, то може да го наемете чрез ПОС терминал или ВЕЛО КАРТА!

При затруднения може да ползвате и бутон, намиращ се под монитора на Киоска:

 «ЗА ВРЪЗКА С ОПЕРАТОР»  (разговорът е безплатен)

              

 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.