Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Годишно приключване на 29 декември.

Годишно приключване на 29 декември.

Във връзка с годишното приключване касите на ОП "Транспорт" няма да работят с клиенти на 29(Петък).12.2023 година.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.