Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Годишно приключване на 30 декември.

Във връзка с годишното приключване касите на ОП "Транспорт" няма да работят с клиенти на 30(Петък).12.2022 година

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.