Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

За проекта

Целите на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” са:

  • повишаване атрактивността на обществения градски транспорт в град Бургас чрез подобряване на качеството и достъпността на транспортните услуги;
  • подобряване на функциите на града като важен административен, икономически и социален център в Югоизточна България;
  • създаване условия за подобрена мобилност за хората, включително работещите и останалата част от населението на града, като се дава приоритет на природо съобразни начини на предвижване;
  • намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета и скоростта на обществения градски транспорт;
  • подобряване на околната среда чрез намаляване емисиите на вредни газове;
  • подобряване безопасността на градския транспорт.

Основна дейност по проекта е изграждането на система от бързи автобусни линии (Бърза Автобусна линия - BRT) с дължина 15 километра, покриваща 2 маршрута – от ж.к. Славейков до ж.к. Меден Рудник и от ж.к. Изгрев до ж.к. Меден рудник.

Изградената Бърза автобусна линия, както и останалата част от мрежата на обществения транспорт се обслужва от изцяло подновен автобусен парк. В резултат от проекта, в обществения транспорт ще бъде въведена електронна билетна система, система за автоматично позициониране на превозните средства, както и система за информация на пътниците в реално време.

В рамките на проекта се предвижда автобусите да бъдат оборудвани с камери за видео наблюдение. С оглед осигуряване контрол и безопасност на движението, камери ще бъдат монтирани и на определени кръстовища в града, както и на автобусните спирки.

Електронната системата за управление на обществения транспорт, както и системите за видео наблюдение ще бъдат управлявани от нов център за контрол на трафика – Транспортна къща.


Резултати от проекта:

Дължина на изградената BRT мрежа 15 km
Дължина на изградени велоалеи 20.2 km
Брой обновени бази за ремонт (депо и работилница) 1 бр.
Брой обновени автобусни терминали (Терминал Меден Рудник и Автогара Юг) 2 бр.
Брой обновени автобусни спирки (Централна автобусна спирка) 1 бр.
Брой изградени пешеходни надлези 4 бр.
Брой закупени съчленени дизелови автобуси 28 бр.
Брой закупени метанови автобуси 39 бр.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.