Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Знаци в Синя Зона град Бургас

Знак № 123 -

Синя Зона за свободно паркиране

Знак № 23 -

Само Служебен абонамент

                                                    

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.