Български Български

Интегрирана система за управление

Основна цел на компонента Интегрирана система за управление на обществения транспорт по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" е въвеждането на система за контрол и управление на обществения транспорт, която ще позволи постигане на високо ниво на обслужване и точност на транспортната услуга.

Системата за контрол и управление на обществения транспорт включва следните елементи:

- Интегрирана билетна система;

- Система за информиране на пътниците в реално време;

- Система за управление и контрол на обществения транспорт;

- Система за видеонаблюдение (CCTV).

Проектът "Интегриран градски транспорт на Бургас" предвижда въвеждането на интегрирана билетна система за градския транспорт, както и информационно обслужване на пътниците в реално време. Ще заработи и Център за управление на трафика, който ще осигури единно управление на градския транспорт. Новите системи ще допринесат за оптимизацията на градската транспортна мрежа, като позволят на пътниците да използват различни автобусни линии с унифициран електронен билет.

Новата електронната билетна система ще предлага възможности за унифициране на билетите, използвани от различните транспортни оператори, въвеждане на промоционални тарифи и лесно комбиниране с други услуги в транспортния сектор в бъдеще.

Системата за информиране на пътниците в реално време ще включва доставка и монтаж на оборудване на автобусните спирки и на борда на автобусите. За пътуващите в градския транспорт пътници системата ще осигурява информация за номера на съответната линия, имената на спирките по маршрута и оставащото време за пристигане до следваща спирка, автоматично обозначаване и съобщаване името на следващата спирка.

Системата за управление и контрол на трафика включва:

- Централизирана система за контрол на трафика;

- Бордова контролна система на автобусите.

- Интегриране на всички модули, свързани с контрола и управлението на обществения транспорт: контрол на оборудването за информация в реално време, генериране на данни, управление на автопарка, диспечиране, контрол и надзор на обслужването, приоритет при светофарите и др.

Предвижданата по проекта система за видеонаблюдение (CCTV) ще бъде инсталирана на главните кръстовища по трасето на Бързата автобусна линия и допълнителните линии на обществения транспорт.

На автобусните спирки ще бъдат монтирани дисплеи за информация в реално време за пътниците (PID), които ще показват номера на линията, имената на спирките по маршрута и очакваното време за пристигане на следващия автобус.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.