Български Български

Обхват на Зелена зона в град Бургас

Към 08.04.2022 г.  в обхвата на Зелена Зона Бургас са въведени следните улици:

  • Подзона - "Зелена - 1" с граници: от "24- ти черноморски пехотен полк" до ул. "Велико Търново"; Зоната заключена между ул. "Георги Баев", ул. "Поморие", ул. "Велико Търново", ул. "24- ти черноморски полк" и ул. "Адам Мицкевич".

  • Подзона - "Зелена - 2" с граници: . ул."24- ти черноморски пехотен полк" от ул. "Велико Търново", до ул. "Поморийска"; 2. ул. "Поморийска"; 3. паркинг "Северен плаж"

  • Подзона - "Зелена - 3" с граници: . бул. "Демокрация" от ул. "Адам Митцевич" до ул. "Константин Величков"; ул."Константин Величков", ул. "24- ти черноморски пехотен полк", ул. "Велико Търново" и ул. "Поморие".

   

  • Подзона - "Зелена - 4" с граници: .ул. "Константин Величков"; бул. "Демокрация"; ул. "Копривщица" и ул. "24-ти Черноморски пехотен полк". 
  • Подзона – „Зелена – 5“ - на булевард Демокрация в участъка между ул. Константин Величков и ул. Места – ж.к. Лазур.

  • Подзона – „Зелена – 6“   с граници: ул. "Копривщица"; ул. "24-ти черноморски пехотен полк"; бул. ""Демокрация"; ул. "Панайот Волов"; ул. "Васил Петлешков".

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.