Български Български

Община Бургас изгражда близо 60 км. велоалеи

* Те са част от дейностите по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас"
 
"Ние правим всичко, което зависи от нас като Община, за да могат жителите и гостите на града да се чувстват комфортно и сигурно, когато използват велотранспорта." Това каза кметът на Бургас - Димитър Николов, по време на официалната церемония "Първа копка" за обект "Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия  - Етап 1 (в обхвата на централна градска част и прилежащите квартали на гр. Бургас)" по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас". Той подчерта, че освен хубавите детски спомени, които всеки пази, този вид транспорт е екологосъобразен и особено удобен в градовете с интензивен трафик.
 
По време на церемонията беше представена и специално създадената Книга за мнения и препоръки, която ще съхранява впечатленията на жителите и гостите на града във връзка с реализирането на проекта. Целта е изграждането на единна система от велосипедни алеи, които ще обвързват по-отдалечените жилищни квартали с централната градска част и различните функционални зони на града. Строителните дейности по изграждането на веломрежата, с обща дължина от 59.8 kм., ще се реализират в рамките на четири основни договора за строителство. Изпълнител на първия договор ("Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия  - Етап 1 (в обхвата на централна градска част и прилежащите квартали на гр. Бургас)") е ''Пътстрой - Бургас'' ЕООД.
 
Проектът е на обща стойност 130 894 784,10 лв. и се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Реализацията на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" обхваща няколко основни компонента, свързани с модернизиране на обществения транспорт: обновяване на автобусния парк, реконструкция и обновяване на автогара и терминали, въвеждане на бърза автобусна линия, изграждане на система от велосипедни алеи, въвеждане на интегрирани системи за управление на обществения транспорт. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаване условия за подобрена мобилност за хората, намаляване на задръстванията и емисиите на вредни газове, подобряване безопасността на градския транспорт.

Четвъртък, 19 юни 2014

 


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.