Български Български

Обекти

Обекти

1.Паркинг "Гурко" - разполага с 500 паркоместа резпределени по следния начин: 470 места за леки автомобили, 10 места за автобуси и 20 инвалидни места.

Такси:

почасово таксуване:

 • леки автомобили

1 лв. след 10 минута  на престоя и до 1-вия час

2 лв. до 2-рия час

3 лв. до 3-рия час

4 лв. след 3-рия час

5 лв. над 4 час, но не повече от 24 часа

месечен абонамент - 72 лева

 • автобуси

2 лв. на започнат час

нощувка 24 часа - 10 лв.

седмичен престой - 60 лв.

месечен абонамент - 120 лева

2.Паркинг "ИХ България" - разполага с 60 паркоместа.

Почасово таксуване:

 • леки автомобили

3 лв. на започнат час

Нощувка за гости на хотела - 15 лв.

Месечен абонамент:

200 лева на месец.

3.Паркинг "Опера" 

месечен абонамент - 140 лв.

закрита клетка - 150 лв.

престой за 24 часа - 15 лв.

престой на започнат часа - 1 лв.

4.Паркинг "БСУ" - Месечен  абонамент - затворена клетка - 140лв./150 лв.

5.Паркинг  к-с "Славейков" - месечен абонамент - 60 лв.

6.Паркинг "Изгрев бл. 7".

Месечен абонамент:

 • Лек автомобил - 50 лв.
 • Товарен автомобил и Микробус - 70 лв.
 • Автобуси - 80 лв.
 • Мотори - 25 лв.
 • Мотопеди - 15 лв.

Престой:

-24 ч. - 8 лв.

-12 ч. - 4 лв.

на час 1 лв.

7.Паркинг "Пиргос" - в ж.к "Лазур" .

Месечен абонамент:

 • Лек автомобил - 70 лв.
 • Товарен автомобил и Микробус - 70 лв.
 • Автобуси - 80 лв.
 • Мотори - 25 лв.
 • Мотопеди - 15 лв.

Престой:

-24 ч. - 8 лв.

-12 ч. - 4 лв.

на час 1 лв.

Забележка: Всички цени са с включено ДДС и влизат в сила от 07.01.2016 година.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.