Български Български
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

Обекти

Обекти

1.Паркинг "Гурко" - разполага с 500 паркоместа резпределени по следния начин: 470 места за леки автомобили, 10 места за автобуси и 20 инвалидни места.

Такси:

почасово таксуване:

 • леки автомобили

1 лв. до 1-вия час

2 лв. до 2-рия час

3 лв. до 3-рия час

4 лв. след 3-рия час

5 лв. след 4-тия час

6 лв. след 5-тия час

7 лв. над 6-тия час, но не повече от 24 часа

седмичен абонамент - 55 лв.

месечен абонамент - 110 лева

 • автобуси

2 лв. на започнат час

нощувка 24 часа - 14 лв.

седмичен абонамент - 80 лв.

месечен абонамент - 160 лева

2.Паркинг "Опера" 

месечен абонамент - 180 лв.

закрита клетка - 190 лв.

престой за 24 часа - 20 лв.

престой на започнат часа - 1 лв.

3.Паркинг "БСУ" - Месечен  абонамент - затворена клетка - 180лв./190 лв.

4.Паркинг  к-с "Славейков" - месечен абонамент - 100 лв.

5.Паркинг "Изгрев бл. 7".

Месечен абонамент:

 • Лек автомобил - 90 лв.
 • Товарен автомобил и Микробус - 100 лв.
 • Автобуси - 110 лв.
 • Мотори - 30 лв.
 • Мотопеди - 20 лв.

Престой:

-24 ч. - 8 лв.

-12 ч. - 4 лв.

на час 1 лв.

6.Паркинг "Пиргос" - в ж.к "Лазур" .

Месечен абонамент:

 • Лек автомобил - 100 лв.
 • Товарен автомобил и Микробус - 100 лв.
 • Автобуси - 110 лв.
 • Мотори - 30 лв.
 • Мотопеди - 20 лв.

Престой:

-24 ч. - 8 лв.

-12 ч. - 4 лв.

на час 1 лв.

7.Паркинг „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“ 

почасово таксуване:

Престой до един час

 

безплатно

Престой от над един до пет часа   

вкл. ДДС

1,50 / на час

Престой от пети до осми час 

вкл. ДДС

2,50 / на час

Престой след осми час 

вкл. ДДС

3,00 / на час

*** Този паркинг се заплаща единствено с банкова карта посредством мобилно приложение или Paystation. 

8. Паркинг кв. "Сарафово"

Цени за паркиране - всеки летен сезон от 01.05 до 30.09

 

 

На започнат час: до 5 часа

вкл. ДДС

1,00/на час

Над 5 часа, но не повече от 8 часа

вкл. ДДС

5,00

Над 8 часа, но не повече от 12 часа

вкл. ДДС

7,00

Над 12 часа, но не повече от 24 часа

вкл. ДДС

14,00

Месечен абонамент

вкл. ДДС

70,00

Месечен абонамент в часовете от 08:00 до 20:00

вкл. ДДС

45,00

Месечен абонамент в часовете от 20:00 до 08:00

вкл. ДДС

35,00

Цени за паркиране – всеки зимен сезон от 01.10 до 30.04

 

 

На започнат час: до 5 часа

вкл. ДДС

0,50/на час

Над 5 часа, но не повече от 8 часа

вкл. ДДС

2,50

Над 8 часа, но не повече от 12 часа

вкл. ДДС

3,50

Над 12 часа, но не повече от 24 часа

вкл. ДДС

7,00

Месечен абонамент

вкл. ДДС

35,00

Месечен абонамент в часовете от 08:00 до 20:00

вкл. ДДС

22,50

Месечен абонамент в часовете от 20:00 до 08:00

вкл. ДДС

17,50

*** Този паркинг се заплаща единствено с банкова карта посредством мобилно приложение или Paystation. 

9. Паркинг пред "УМБАЛ" - Бургас

Паркинг пред УМБАЛ – Бургас – Цени за паркиране

 

 

До 2 часа 

 

безплатно

След 2-рия до 8-мия час

вкл. ДДС

1,00/на час

От 9-тия час, но не повече от 12 часа

вкл. ДДС

8,00 лв. – еднократно

От 13-тия час, но не повече от 24 часа

вкл. ДДС

10,00 лв. – еднократно

При заплащане за 11 месеца на абонамент, получавате 1 месец безплатно. Важи за всички паркинги на ОП "Транспорт" при услугата месечен абонамент.

Забележка: Всички цени са с включено ДДС и влизат в сила от 20.06.2024 година.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.