Български Български

Обекти

Обекти

1.Паркинг "Гурко" - разполага с 500 паркоместа резпределени по следния начин: 470 места за леки автомобили, 10 места за автобуси и 20 инвалидни места.

Такси:

почасово таксуване:

 • леки автомобили

1 лв. до 1-вия час

2 лв. до 2-рия час

3 лв. до 3-рия час

4 лв. след 3-рия час

5 лв. след 4-тия час

6 лв. след 5-тия час

7 лв. над 6-тия час, но не повече от 24 часа

седмичен абонамент - 45 лв.

месечен абонамент - 90 лева

 • автобуси

2 лв. на започнат час

нощувка 24 часа - 14 лв.

седмичен абонамент - 70 лв.

месечен абонамент - 140 лева

2.Паркинг "Опера" 

месечен абонамент - 150 лв.

закрита клетка - 160 лв.

престой за 24 часа - 15 лв.

престой на започнат часа - 1 лв.

3.Паркинг "БСУ" - Месечен  абонамент - затворена клетка - 150лв./160 лв.

4.Паркинг  к-с "Славейков" - месечен абонамент - 70 лв.

5.Паркинг "Изгрев бл. 7".

Месечен абонамент:

 • Лек автомобил - 60 лв.
 • Товарен автомобил и Микробус - 70 лв.
 • Автобуси - 80 лв.
 • Мотори - 25 лв.
 • Мотопеди - 15 лв.

Престой:

-24 ч. - 8 лв.

-12 ч. - 4 лв.

на час 1 лв.

6.Паркинг "Пиргос" - в ж.к "Лазур" .

Месечен абонамент:

 • Лек автомобил - 70 лв.
 • Товарен автомобил и Микробус - 70 лв.
 • Автобуси - 80 лв.
 • Мотори - 25 лв.
 • Мотопеди - 15 лв.

Престой:

-24 ч. - 8 лв.

-12 ч. - 4 лв.

на час 1 лв.

7.Паркинг „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“ 

почасово таксуване:

Престой до един час

 

безплатно

Престой от над един до пет часа   

вкл. ДДС

1,50 / на час

Престой от пети до осми час 

вкл. ДДС

2,50 / на час

Престой след осми час 

вкл. ДДС

3,00 / на час

*** Този паркинг се заплаща единствено с банкова карта посредством мобилно приложение. 

Забележка: Всички цени са с включено ДДС и влизат в сила от 01.02.2021 година.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.