Български Български

Паркиране с предварително закупен еднократен талон

Всеки гражданин или гост на Бургас, може да закупи талони за паркиране от служител на ОП "Транспорт" - Бургас.

Началото на паркирането се отбелязва чрез пълното изтриване на скреч покритието в съответното поле за час, минути, ден,месец, година.

Наличието на повече от едно изтриване в поле или липсата на изтриване в поле за час, минути, ден, месец, година прави талона невалиден.

Започнал 5- минутен не се взима под внимание. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила, така че отбелязванията да са ясно и отчетливо видими отвън.

При промяна цената за паркиране, тези талони ще важат за срок от 3 месеца след датата на промяната.

 

 


 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.