Български Български

Паркиране чрез SMS самотаксуване

Клиетите на Българските Мобилни Оператори могат да заплатят престоя си в Синята зона чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационнен номер на автомобила, на кратък номер 1356, а в извънработно време на зоната, таксуването се осъществява, като пред номера на МПС се изписва "+", при което времето се натрупва за следващия работен ден.

С един SMS Вие заплащате 1 (един) час престой в Синя зона. Стойността на самия SMS е  1 лв. + такса, която се определя в съответствие  с конкретния тарифен план към Вашия Мобилен Оператор.

SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага след паркиране на автомобила върху паркомясто в „Синя зона". Системата автоматично ще върне отговор по SMS за статуса на заявката за паркиране.

Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационнен номер на автомобила. Община Бургас не носи отговорност за неправилно въведена информация!

Винаги правете проверка дали държавния регистрационнен номер на автомобила отговаря на този посочен в SMS-а с обратен отговор от системата.

Няколко минути, преди изтичане на заплатеното време, ще получите подсещащ SMS, че трябва да заплатите отново или напуснете зоната. В случай, че водачът изпрати SMS преди изтичане на времето, автоматично се удължава времето за паркиране с още 1 час.

При съобщение за невъзможност за таксуване SMS, следва да изберете друг начи на заплащане на престоя си: с предварително закупен еднократен талон, или с талон от паркинг автомат Presto 600.


Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.