Български Български

Приход Зелена Зона

Приход Зелена Зона

към 30.04.2019 година - 25 707 лева

към 31.05.2019 година - 15 829 лева

към 30.06.2019 година - 17 990 лева

към 31.07.2019 година - 64 055 лева

към 31.08.2019 година - 129 313 лева

към 30.09.2019 година - 132 286 лева

към 31.05.2020 година - 21 148 лева

към 30.06.2020 година - 32 622 лева

към 31.07.2020 година - 36 718, 22 лева

към 31.08.2020 година - 83 641, 92 лева

към 30.09.2020 година - 89 818, 44 лева

към 31.10.2020 година - 67 427, 94 лева

към 30.11.2020 година - 0  лева

към 31.12.2020 година - 25  лева

към 31.01.2021 година - 0  лева

към 28.02.2021 година - 0  лева

към 31.03.2021 година - 0  лева

към 30.04.2021 година - 36 471,89  лева

към 31.05.2021 година - 69 858,87  лева

към 30.06.2021 година - 46 119,09  лева

към 31.07.2021 година -  102 900,01  лева

към 31.08.2021 година -  55 438,36  лева

към 30.09.2021 година - 226 422 ,40  лева

 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.