Български Български

Приход Зелена Зона

Приход Зелена Зона

към 30.04.2019 година - 25 707 лева

към 31.05.2019 година - 15 829 лева

към 30.06.2019 година - 17 990 лева

към 31.07.2019 година - 64 055 лева

към 31.08.2019 година - 129 313 лева

към 30.09.2019 година - 132 286 лева

към 31.05.2020 година - 21 148 лева

към 30.06.2020 година - 32 622 лева

към 31.07.2020 година - 36 718, 22 лева

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.