Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси:

1. Какво представлява Синя зона?
2. Каква е маркировката в Синя Зона?
3. В кои часове следва да се заплаща престоя в Синя зона?
4. Трябва ли да заплащам, ако съм спрял в Синята зона, но не съм напуснал автомобила си ?
5. Ако изпратя SMS преди началото на работното време на Синята зона - от кога ще ми се засече времето на заплащане на престоя? (пример: изпращам SMS в 7:50 ч. - до 8:50 или до 9:00 ще съм платил за паркиране?).
6. До колко минути преди края на работното време на Синята зона мога да изпратя SMS? (пример: колко ще ми струва SMS-а ако го изпратя в 18:50 ч. ?)
7. Мога ли да направя корекция на регистрационният номер на автомобила за който искам да заплатя престой в Синята зона, ако съм сбъркал номера при изпращане на SMS или обаждане на оператор на номер 1356?
8. Трябва ли да изписвам регистрационният номер на автомобила си само с големи букви? Само на латиница ли да бъде изписван? Може ли да има интервал между буквите и цифрите?
9. Мога ли да заплатя престоя си, първоначално с билет за еднократно таксуване от автомат, а в последствие да удължа времето си на престой с изпращане на SMS или обаждане на оператор?
10. Мога ли да преотстъпвам билета си за еднократно паркиране в синята зона, издаден от автомат Presto 600 или предварително закупен, на трети лица?
11. Какво се случва ако просроча времето на престой?
12. Къде да потърся автомобила си, ако е репатриран?
13. Кой има право да паркира със служебен абонамент?
14. Къде мога да паркирам автомобила си ако съм постоянно живущ в обхвата на зоната за кртаковременно паркиране?

OТГОВОРИ

1. Какво представлява Синя зона?

"Синя Зона" представлява обособени и маркирани паркинг места на улици и площади в Централната Градска Част на Бургас, където с решение на Общински Съвет Бургас се въвежда режим за кратковременно платено паркиране на ППС, с допустима максимална маса до 2.5. т. и на автобуси до 12 пътнически места в определени часове на денонощието.

2. Каква е маркировката в Синя Зона?

Зоните за платено и безплатно паркиране се обозначават допълнително с информационна табела, в която са описани условията на паркиране в синята зона; размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й, както и принудителните мерки, които се прилагат.

3. В кои часове следва да се заплаща престоя в Синя зона?

Синя Зона е валидна  в работни дни и в часовия диапазон от 09:00 до 19:00 часа.

4. Трябва ли да заплащам, ако съм спрял в Синята зона, но не съм напуснал автомобила си ?

Да. Когато даден автомобил паркира на място в Синя зона е необходимо да се направи плащане, дори и водача да не е напуснал МПС.

5. Ако изпратя SMS преди началото на работното време на Синята зона - от кога ще ми се засече времето на заплащане на престоя? (пример: изпращам SMS в 7:50 ч. - до 8:50 или до 9:00 ще съм платил за паркиране?).

Всеки изпратен SMS преди началото на работното време няма да бъде таксуван.

6. До колко минути преди края на работното време на Синята зона мога да изпратя SMS? (пример: колко ще ми струва SMS-а ако го изпратя в 18:50 ч. ?)

Работното време на зоната за кратковременно паркиране е до 19:00 часа. Това означава, че всеки SMS изпратен в рамките на работното време ще бъде таксуван с 1.00 лев.

7. Мога ли да направя корекция на регистрационният номер на автомобила за който искам да заплатя престой в Синята зона, ако съм сбъркал номера при изпращане на SMS или обаждане на оператор на номер 1356?

Вие ще бъдете таксуван отново. Въвеждането на номера, следва да се извършва внимателно, защото всеки SMS се таксува.

8. Трябва ли да изписвам регистрационният номер на автомобила си само с големи букви? Само на латиница ли да бъде изписван? Може ли да има интервал между буквите и цифрите?

Можете да въвеждате големи и малки букви. Буквите трябва да се въвеждат изписвани на латиница, без значение малки или големи букви.

9. Мога ли да заплатя престоя си, първоначално с билет за еднократно таксуване от автомат, а в последствие да удължа времето си на престой с изпращане на SMS или обаждане на оператор?

Да можете.

10. Мога ли да преотстъпвам билета си за еднократно паркиране в синята зона, издаден от автомат Presto 600 или предварително закупен, на трети лица?

Можете, разбира се. При проверка се проверява талонът или билетът, който е посавен зад стъклото на автомобила.

11. Какво се случва ако просроча времето на престой?

Ако не сте заплатили престоя си, Вашия автомобил може да бъде принудително задържан, чрез използване на техническо средство (скоба), до заплащане на наказателна глоба. Също така е възможно принудително преместване (репатриране) на автомобила.

12. Къде да потърся автомобила си, ако е репатриран?

Принудително преместените ППС се транспортират до специализираният Наказателен паркинг на улица Оборище №90 и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането.

13. Кой има право да паркира със служебен абонамент?

Право на служебен абонамент имат юридическите лица сключили договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент".

14. Къде мога да паркирам автомобила си ако съм постоянно живущ в обхвата на зоната за кртаковременно паркиране?

Собственици на ППС, респективно лица, позлващи ППС на друго правно основание, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим за платено и безплатно паркиране „Синя Зона", имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес, в квартала по прилежащите улици, а за живеещите на пешеходни зони - по пресечните улици.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.