Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Новини

Удължиха срока на конкурса за снимка в автобуса

Всеки, чиято страст е фотографията, но не е успял да изпрати своите снимки в обявения срок, все още има възможност да го направи. Очакват Ви доста награди в конкурса за снимка в автобуса на тема "Да прекося града зелено". Той се реализира в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", ДБФП № BG161PO001/1.5-01/2010/01, изпълняван от Община Бургас в качеството й на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Прочети повечеНаправиха първа копка на терминал Автогара Юг

Кметът на община Бургас - Димитър Николов, зам.-кметът по финанси, бюджет и икономика на - Красимир Стойчев, и изпълнителният директор на "Трейс Груп Холд" АД - инж. Боян Делчев, направиха първата копка на обект "Преустройство и реконструкция на терминал "Автогара Юг" и прилежаща територия, включително реконструкция на довеждащи и отвеждащи улични платна, светофарни уредби и съпътстваща техническа инфраструктура" по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас".

Прочети повечеКОНКУРС ЗА СНИМКА В АВТОБУСА НА ТЕМА „ДА ПРЕКОСЯ ГРАДА ЗЕЛЕНО“

Всички, чиято страст е фотографията, но не са успели да изпратят своите снимки в обявения срок, имат възможност да го направят до 07.11.2014 г. Очакват Ви доста награди в конкурса за снимка в автобуса на тема „Да прекося града зелено“. Той се реализира в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, ДБФП №BG161PO001/1.5-01/2010/001, изпълняван от Община Бургас в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

24 октомври 2014

Прочети повечеПриключват строително-монтажните работи за реконструкция и модернизация на автобусното депо на Бургасбус ЕООД

Приключват строително-монтажните работи по реконструкцията и модернизацията на автобусното депо на "Бургасбус" ЕООД, включително изграждане на дизел и метан станция. Компонентът "Реконструкция на автобусно депо, дизел и метан станция" е един от основните в осъществяването на проект "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-001/2010/001 по ОП "Регионално развитие" 2007-2013, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, както и от бюджета на Община Бургас.

02 октомври 2014

Прочети повечеЗелени инициативи в Седмицата на градската мобилност

В Седмицата на градската мобилност Община Бургас се опита символично да извоюва зелено пространство за сметка на асфалта и бетона в градската средаПо ул. "Ал. Богориди" се появи тревна пътека, а на пешеходната пътека до "Гъбката" растенията победиха и превзеха един стар бус. Инициативите Зелен автомобил и Зелена улица са част от кампанията "Нашите улици, нашият избор – събитие за Седмица на градската мобилност по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас”. В рамките на това събитие в Бургас е изградена и първата Зелена спирка, която с уюта си прогонва лошите мисли и превръща чакането в удоволствие. Тя е разположена в периферията на Морската градина, близо до Пантеона и на нея спира автобус № 4.

Петък, 19 септември, 2014

Прочети повечеОбажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.